Thứ ba, 04 24th

Last update02:25:56 AM

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Trường ­cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình

PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG TRƯỜNG HỌC

Ma tuyNhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về tác hại của ma túy và công tác phòng chống ma túy đến đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên, đồng thời tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống ma túy và các văn bản có liên quan, Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình đã triển khai quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 30/5/2012, lập kế hoạch số 111/KH-HSSV về việc thực hiện công tác phòng chống ma túy trong trường học.

Nội dung thực hiện bao gồm các hoạt động như: Truyền thông, cổ động trên địa bàn dân cư quanh khu vực nhà trường; mở các lớp học tập, phổ biến nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, biện pháp phòng chống ma túy trong học đường và các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy; phát động cuộc thi viết nhận thức về tác hại của ma túy và cách phòng chống ma túy; tổ chức các buổi ngoại khóa, tham quan, tiếp cận các đối tượng nghiện ma túy tại trung tâm giáo dục chữa bệnh lao động xã hội tỉnh Hòa Bình; đảm bảo các em học sinh, sinh viên đều được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về tác hại của ma túy. Định kỳ sơ, tổng kết kết quả công tác PCMT-TNXH trong nhà trường và báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng chống tội mua bán người tỉnh Hòa Bình theo hợp đồng trách nhiệm đã ký kết giữa nhà trường và Ban chỉ đạo.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của nhà trường nhằm nâng cao hiểu biết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy và động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phòng chống tệ nạn học đường, bài trừ các tệ nạn xã hội ra khỏi nhà trường, xây dựng trường học không tệ nạn.

 

                                                                                      THÙY DƯƠNG - CT HSSV

caodangnghe

Thông báo

Thông tin cần biết

8

61

9

10

Bạn đang ở trang: Home