Thứ ba, 04 24th

Last update02:25:56 AM

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

BÁO CÁO THAM LUẬN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐ NGHỀ HÒA BÌNH

Ngày 21/6/2012 tại Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình đã diễn ra “Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 6 tháng đầu năm 2012”.

Thay mặt đảng ủy Trường CĐN Hòa Bình đồng chí Trương Tuấn Dũng bí thư đảng ủy - Hiêu trưởng nhà trường đã phát biểu tham luận về những giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trường CĐN Hòa Bình trong thời gian qua.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một bộ phận rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ta đã khẳng định: “Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng”, do đó “Lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không có kiểm tra, thì coi như không có lãnh đạo”. Đối với Đảng bộ Trường CĐN Hòa Bình, công tác kiểm tra là một bảo đảm quan trọng giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, góp phần để Đảng bộ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Đảng ủy trường CĐN Hòa Bình luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức trong các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ có những chuyển biến tích cực, đã từng bước đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong từng thời điểm.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT trong Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu, kịp thời xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; chú trọng và thường xuyên kiểm tra việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng; việc bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên… đã góp phần phát hiện và khắc phục được những  khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha; đồng thời công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ vừa góp phần chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vừa góp phần đổi mới phong cách, phương pháp làm việc, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. 

Các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đều đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm xử lý kịp thời nên chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra được nâng lên, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm đối với đội ngũ cán bộ đảng viên. Với những cố gắng đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ nhà trường đã thiết thực góp phần vào việc xây dựng trong toàn Đảng bộ, làm cho Đảng bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một trong những kinh nghiệm của nhà trường là luôn gắn công tác kiểm tra giám sát, công tác xây dựng đảng vào công tác hoat động phối hợp của ban thanh tra nhà trường, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có như vây việc lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền mới đat hiệu quả cao.

Thứ hai là tranh thủ sự lãnh đạo của đảng ủy cũng như UBKT cấp trên, trong các nội dung tình huống cụ thể, có như vậy việc thực hiên các nguyên tắc kiểm tra giám sát không bị sai sót.

Trên đây là một số kinh nghiệm về công tác kiểm tra của đảng bộ trường CĐN Hòa Bình trong thời gian qua xin được báo cáo trước hội nghị./.

                                                                                                     (BBT)  

caodangnghe

Thông báo

Thông tin cần biết

8

61

9

10

Bạn đang ở trang: Home Đảng - Đoàn thể Công tác Đảng Lễ kết nạp đảng viên