Chiến lược và mô hình kinh doanh

Tại sao người Việt không ham đồ McDonald’s và Burger King?

Tại sao người Việt không ham đồ McDonald’s và Burger King?

McDonald’s hiện có đến cả ngàn cửa hàng ở các vị trí đắc địa tại Trung Quốc và Nhật nhưng sau hơn 4 năm tại Việt Nam mới chỉ mở được 17 cửa hàng. Vì sao? Ngành kinh doanh thức ăn nhanh phát triển trên khắp thế giới. Các chuỗi […]