Kỹ năng bán hàng

Kỹ năng bán hàng trực tiếp

Bán hàng trực tiếp – kỹ năng chinh phục trái tim khách hàng

Đây là những chia sẻ của tôi đúc kết từ việc nghiên cứu kỹ năng bán hàng trực tiếp được một thời gian, tôi tin rằng bộ kỹ năng dưới đây sẽ rất hữu ích cho những ai đang theo đuổi công việc bán hàng như một sự nghiệp. Mọi […]

Kỹ năng bán hàng của một nhân viên kinh doanh

Làm chủ 10 kỹ năng bán hàng đỉnh cao

Để trở thành chuyên gia bán hàng xuất sắc, bí quyết thành công là sở hữu bộ kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp học hỏi từ những người bán hàng xuất sắc. Có thể bạn chưa biết điều này: chúng ta không hề thích nhân viên bán hàng. Tuy nhiên […]