Marketing

Thành công trong giai đoạn khó khăn nhờ Trade Marketing

Thành công trong giai đoạn khó khăn nhờ Trade Marketing

Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, người tiêu dùng ngày càng thông minh hơn trong việc lựa chọn hàng hóa. Hành vi mua hàng ngày càng phức tạp hơn. Đây là thách thức rất lớn đối với thị trường bán lẻ hiện nay. Để hiểu rõ và nắm […]