Marketing

Xây dựng thương hiệu với nhân viên hay với khách hàng?

Xây dựng thương hiệu với nhân viên hay với khách hàng?

Thương trường và môi trường công ty là hai mặt trận mà doanh nghiệp cần chiến đấu và chiến thắng. Thương hiệu có được khi doanh nghiệp chiến thắng trong cuộc chiến giành tâm trí và trái tim của khách hàng. Văn hoá có được khi doanh nghiệp “sở hữu” […]

6 Bước Để Xây Dựng Một Kế Hoạch Trade Marketing Cơ Bản

6 Bước Để Xây Dựng Một Kế Hoạch Trade Marketing Cơ Bản

Vai trò của Trade Marketing ngày càng quang trọng trong thị trường bán lẻ. Việc xây dựng một kế hoạch trade marketing sẽ giúp chúng ta nhìn nhận đánh giá thị trường cũng như đo lường dự tính kết quả, chi phí, nhân lực, thời gian,… Lập kế hoạch trước […]

Quảng cáo Video Youtube định dạng dọc đã chính thức xuất hiện

Quảng cáo Video Youtube định dạng dọc đã chính thức xuất hiện

Tại Dmexco ngày 12 tháng 9, Youtube đã tiết lộ quảng cáo video dọc mới hiện đã có sẵn cho các chiến dịch quảng cáo TrueView và ứng dựng toàn cầu. Điều chỉnh này nhằm mục đích phù hợp với xu thế người dùng smartphone đang ngày càng tăng nhành. […]

Những điều về Trade Marketing không phải ai cũng biết

Những điều về Trade Marketing không phải ai cũng biết

76% quyết định mua hàng được thực hiện ngay tại điểm bán. 35% người mua hàng sẵn sàng thay đổi quyết định của mình khi bị những yếu tố trong cửa hàng tác động. Chỉ với những số liệu nêu trên cũng giúp chúng ta thấy được tầm quan trọng […]

Thành công trong giai đoạn khó khăn nhờ Trade Marketing

Thành công trong giai đoạn khó khăn nhờ Trade Marketing

Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, người tiêu dùng ngày càng thông minh hơn trong việc lựa chọn hàng hóa. Hành vi mua hàng ngày càng phức tạp hơn. Đây là thách thức rất lớn đối với thị trường bán lẻ hiện nay. Để hiểu rõ và nắm […]